Algemene privacyverklaring (GDPR)

Thuisverpleging Wendy Henkens VOF, verder genoemd "Thuisverpleging Maasland" is er zich van bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.
Dit privacybeleid is enkel van toepassing op de diensten van Thuisverpleging Maasland.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites en bronnen die u eventueel via onze website zou kunnen bereiken.
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
Als Thuisverpleging Maasland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens.
Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, dan kan dit via onderstaande contactgegevens:

Thuisverpleging Maasland
t.a.v. Wendy Henkens
Kruisstraat 6
3680 Neeroeteren
Mobiel.            +32 471 642 771
info@thuisverplegingmaasland.be
i
nfo@thuisverpleging-neeroeteren.be Gebruik van onze diensten
 
Wanneer u zich aanmeldt (persoonlijk, telefonisch, schriftelijk  of via e-mail) voor bepaalde diensten of verzorging vragen we u om uw persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden enkel gebruikt om de gevraagde dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde server van Thuisverpleging Maasland of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 
Communicatie
 
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar persoonlijke gegevens. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde server of op die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Wij vragen steeds om uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 
Doeleinden
 
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de medische zorgen die door ons worden verstrekt, tenzij we vooraf uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Deze gegevens/doelen worden verwerkt in een verwerkingsregister.

Recht op informatie

Op eenvoudige vraag van de patiënt kunnen wij hem/haar alle persoonsgegevens bezorgen waarover wij beschikken.

Recht van verzet

De patiënt kan ten allen tijde verzet aantekenen tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
Dit houdt echter risico’s in voor Thuiszorg Maasland, omdat deze dan de geschiedenis van de patiënt niet meer kan registreren.

 
Derden
 
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben.
Al onze medewerkers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Enkel indien er een wettelijk onderbouwde vraag is van een officieel controleorgaan, kunnen wij ingaan op deze vraag om hun gegevens te verstrekken (controle RIZIV bijvoorbeeld).
  
Keuzes voor persoonsgegevens
 
Wij bieden alle patiënten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Website
 
De website www.thuisverplegingmaasland.be maakt GEEN gebruik van cookies om het surfgedrag na te gaan. 
De domeinnaam www.thuisverpleging-neeroeteren is gelinkt aan www.thuisverplegingmaasland.be
De teller registreert enkel het aantal bezoekers van de pagina’s.
Persoonlijke informatie bekomen via het contactformulier dient enkel in functie van de verzorging van de patiënt en/of de aangevraagde dienst.
 
Aanpassen/uitschrijven communicatie
 
De patiënt kan vragen om zijn gegevens aan te passen of deze uit onze bestanden te schrappen.
In het laatste geval zijn we echter wettelijk verplicht om deze gegevens nog de wettelijk bepaalde tijd bij te houden.

 
Vragen en feedback
 
We controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid voldoen.
Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

 

Klachten
 
We controleren regelmatig of we aan ons privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hieromtrent direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de 
Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), 
dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Contact:
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
Tel. + 32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail: contact@apd-gba.be 

De kantoren van de Gegevensbeschermingsautoriteit zijn elke werkdag voor het publiek toegankelijk op afspraak.
Telefonische bereikbaarheid:
Maandag en donderdag: 13.00 uur tot 16.30 uur
Dinsdag: 08.30 uur tot 12.00 uur en 13.00 uur tot 16.30 uur
Woensdag en vrijdag: 08.30 uur tot 12.00 uur

 

Wijzigingen privacy statement

 
Thuisverpleging Maasland kan zijn privacy statement wijzigen.
Van deze eventuele wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.
Het is dan ook aan te bevelen om regelmatig deze pagina te bezoeken.
Onderhavig privacy statement werd opgesteld op 25 mei 2018.